آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 90

مطالب دیگر:
📗تابع نمایی📗تابع یک به یک و مقدار تابع در یک نقطه📗تاریخ ادبیات ایران فصل اول تاریخ ادبیات ایران📗تاریخ ادبیات ایران و جهان فصل اول تاریخ ادبیات ایران📗تاریخ ادبیات ایران و جهان عصر حافظ📗تاریخ ادبیات ایران و جهان عصر خواجه رشید الدین📗تاریخ ادبیات ایران و جهان فصل اول تاریخ ادبیات ایران📗تاریخ ایران و جهان 2 اروپاوآمریکا درقرن 19📗تاریخ ایران و جهان 2 آخرین امپراتوری های مسلمان📗تاریخ ایران و جهان 2 آسیا در قرن19📗تاریخ ایران و جهان 2 آفریقا و آمریکای لاتین در قرن19📗تاریخ ایران و جهان 2 تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرن18📗تاریخ ایران و جهان 2 تحولات فکری مذهبی در اروپا قرون جدید📗تاریخ ایران و جهان 2 جنگ جهانی اوّل📗تاریخ ایران و جهان 2 درس 10جنگ جهانی دوم 1945 1939📗تاریخ ایران و جهان 2 درس9 جهان درمیان دو جنگ📗تاریخ ایران و جهان 2 درس11 عصر جنگ سرد 1945 1989📗تاریخ ایران و جهان 2 درس12 ایران در عصر صفویه📗تاریخ ایران و جهان 2 درس13 ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه📗تاریخ ایران و جهان 2📗تاریخ ایران و جهان 2آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم ،نبرد علیه استعمار📗تاریخ ایران و جهان اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم📗تاریخ ایران و جهان آخرین امپراتوری های مسلمان📗تاریخ ایران و جهان آسیا در قرن نوزدهم ،مقاومت در برابر استعمار📗تاریخ ایران و جهان تحولات سیاسی اروپا
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت مهر کام پارس در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشدقیمت, نوسانات,نسبت قیمت به سود, سود هر سهم,بالاترین و پایین ترین قیمت, حجم سهام , ارزش بازاری|تی اِل|tlq
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 90را مشاهده می نمایید

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت مهر کام پارس در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد