آموزش جامع شبیه سازی NS2

مطالب دیگر:
تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعیتاثیرات موراد روان گردان بر جوانان اصلیتاثیرکارزنان برزندگی خانوادگیسياستهاي تورم آور و تأثير آن بر اقتصادپرسشنامه چند محوري باليني ميلون سه (MCMI-III)پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خودجهاني شدن اقتصاد و اثرات آنپرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسهپرسشنامه خود توصيف گري بدني توسط مارش (1996)پرسشنامه خود افشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001)پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان – فضلیپرسشنامه خود تنظیمی بوفاردپرسشنامه خودكار آمدي بندوراپرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000)پرسشنامه خودکارآمدی شررپرسشنامه خود ناتوان سازیپرسشنامه خوش بينیپرسشنامه دبیران و مدیرانپرسشنامه دو سو گرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز(1990)پرسشنامه دینداری گلاک و استارکپرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراسپرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS)پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمیپرسشنامه راههای مقابله لازاروس موفولکمن (1985)
مروری بر قابلیتهای NS-2 فاز 2 ، بند 11 فهرست مطالب 1. مقدمه......................................................... 1-1 2. آشنایی مقدماتی با NS-2........................................2-2 2-1 بخش 1 : طریقه download كردن و نصب ns.... 2-3 2-1-1 Downlمونیتور كردن یك لینك 222,,248 ایجاد توپولوژی با تعداد گره های بالا و مدل كردن خرابی لینك ها 223,,2481 ایجاد توپولوژی با تعداد گره های بالا 223,,2482 مدل كردن خرابی لینك ها 224,,249 ایجاد فایل خروجی برای برنامة XGraph 227,,2491 توپولوژی و منابع ترافیك 227,,2492 ثبت داده ها در فایل خروجی 229,,2493 اجرای شبیه سازی|تی اِل|tlq
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل آموزش جامع شبیه سازی NS2را مشاهده می نمایید

مروری بر قابلیتهای

NS-2

فاز 2 ، بند 11

فهرست مطالب

1. مقدمه......................................................... 1-1

2. آشنایی مقدماتی با NS-2........................................2-2

2-1 بخش 1 : طریقه download كردن و نصب ns.... 2-3

2-1-1 Download كردن ns... 2-3

2-1-2 نصب ns... 2-3

2-2 بخش 2 : شروع كار با ns.... 2-6

2-2-1 اجرای ns... 2-6

2-2-2 معماری ns... 2-7

2-2-3 زبان كاربری OTcl. 2-8

2-3 بخش 3 : نرم افزار Nam.......... 2-12

2-3-1 پیكربندی nam برای نمایش توپولوژی.......... 2-12

2-3-2 واسط كاربری.......... 2-13

2-4 بخش 4 : مثالهای عملی........ 2-15

2-4-1 فرمانهای اولیه ns-2..... 2-15

2-4-2 مدل كردن یك توپولوژی ساده : دو گره با یك لینك.............. 2-16

2-4-3 مشخص كردن جریانهای ترافیك و مونیتور كردن لینك ها.. 2-19

2-4-4 تعریف توپولوژی.......... 2-19

2-4-5 تعریف منابع ترافیك و گیرنده های ترافیك.............. 2-20

2-4-6 مشخص كردن جریانهای ترافیك.............. 2-21

2-4-7 مونیتور كردن یك لینك.............. 2-22

2-4-8 ایجاد توپولوژی با تعداد گره های بالا و مدل كردن خرابی لینك ها.. 2-23

2-4-8-1 ایجاد توپولوژی با تعداد گره های بالا...... 2-23

2-4-8-2 مدل كردن خرابی لینك ها.. 2-24

2-4-9 ایجاد فایل خروجی برای برنامة XGraph..... 2-27

2-4-9-1 توپولوژی و منابع ترافیك............ 2-27

2-4-9-2 ثبت داده ها در فایل خروجی........ 2-29

2-4-9-3 اجرای شبیه سازی........ 2-31

3. Trace و Monitoring در NS-................................................3-30

3-1 روشهای جمع‌آوری داده در NS...... 3-34

3-2 اشیاء Trace..... 3-35

3-2-1 معماری سرآیند بسته‌ها برای پشتیبانی از trace.... 3-35

3-2-2 معماری لینكها برای پشتیبانی از Trace.... 3-36

3-2-3 فرمت فایل trace.... 3-37

3-2-4 توابع كمكی برای دسترسی به اشیاء tracing.... 3-38

3-2-5 واسطهای برنامه نویسی برای استفاده از اشیاء trace.... 3-38

3-2-5-1 واسطهای برنامه نویسی برای فعال نمودن trace در لینكها.. 3-39

3-2-5-2 فرمانهای trace مربوط به صفها.. 3-39

3-3 اشیاء Monitoring..... 3-40

3-3-1 Queue Monitoring 3-40

3-3-2 شئ QueueMonitor/ED....... 3-41

3-3-3 PerFlow Monitoring 3-42

3-3-3-1 شئ QueueMonitor/ED/FlowMon..... 3-42

3-3-3-2 شئ QUEUEMONITOR/ED/FLOW.......... 3-43

3-3-3-3 فرمت Flow Monitor.. 3-43

3-3-4 واسطهای برنامه نویسی برای Monitoring.... 3-44

3-3-4-1 فرمانهای فعال نمودن Monitoring روی لینكها.. 3-44

3-3-4-2 فرمانهای شئ QueueMonitor.. 3-44

3-3-4-3 فرمانهای شئ Flow Monitor.. 3-45

3-4 Loss Monitor... 3-45

3-5 مثالهایی برای استفاده از Trace و Monitoring در NS-2...... 3-46

3-5-1 trace .........................................................3-46

3-5-1-1 trace-all و numtrace-all. 3-46

3-5-1-2 Trace-queue.... 3-47

3-5-2 Monitoring 3-47

3-5-2-1 Queue Monitoring.... 3-48

3-5-2-2 Monitor per Flow....... 3-50

3-5-3 Loss Monitor 3-51

4. شبیه‌ساز MPLS در NS-2......................................4-48

4-1 قابلیتهای MPLS Network Simulator-V2...... 4-53

4-1-1 MNS-v2 اعمال توزیع برچسب كه شامل اجزاء زیر است را پشتیبانی می‌كند:. 4-53

4-1-2 MNS-V2 از روشهای زیر برای ایجاد LSP پشتیبانی می‌كند:. 4-54

4-1-3 قابلیت مسیریابی مجدد..... 4-55

4-2 معماری Mpls Network Simulator... 4-55

4-2-1 معماری MNS برای ارائه كیفیت سرویس................ 4-55

4-2-2 معماری MNS برای راه‌گزینی برچسب............ 4-57

4-2-3 معماری MNS برای پردازش ترافیك بی‌درنگ.............. 4-58

4-2-4 معماری MNS برای رزرو منابع........ 4-59

4-2-5 سطوح سرویس در MNS..... 4-60

4-2-6 معماری MNS برای مسیریابی مجدد..... 4-62

4-3 واسط‌های برنامه‌نویسس برای استفاده از شبیه‌ساز MNS...... 4-66

4-3-1 فرمانهای واسط برای استفاده از MPLS در NS-2..... 4-66

4-3-2 واسط‌ها برای ساختن مسیر صریح......... 4-68

4-3-3 واسطها برای پیكربندی كلاس‌های ترافیك.............. 4-68

4-3-4 واسط‌ها برای ساختن مسیر مقید (CR-LSP) و CR-LDP..... 4-70

4-3-5 واسطها برای فراخوانی روالها.. 4-71

4-3-6 واسطهای مسیریابی مقید....... 4-72

4-3-7 واسط‌های مسیریابی مجدد..... 4-72

4-3-8 واسط‌های برنامه‌نویسی برای trace كردن........ 4-74

4-3-9 واسط‌های برنامه‌نویسی برای استفاد در namulator.. 4-74

4-4 مثالهای از استفاده از MPLS در شبیه‌ساز :. 4-75

4-4-1 استفاده از MPLS برای مسیریابی صریح......... 4-79

4-4-2 استفاده از MPLS برای ارائه كیفیت سرویس................ 4-81

4-4-2-1 مسیرهای CR-LSP..... 4-81

4-4-2-2 CR-LSP با خصوصیت به زور گرفتن منابع...... 4-85

4-4-2-3 Constraint Based Routing.... 4-86

4-4-3 استفاده از MPLS برای مسیریابی مجدد..... 4-88

4-4-3-1 كد مورد نیاز برای استفاده از روش مسیریابی مجدد Hashkin..... 4-90

4-4-3-2 كد مورد نیاز برای روش مسیریابی مجدد Makam......... 4-91

4-4-3-3 كد مورد نیاز برای مسیریابی مجدد Simple-Dynamic.... 4-91

4-4-3-4 كد مورد نیاز برای مسیریابی مجدد shortest-dynamic.... 4-91

4-4-3-5 كد مورد نیاز برای مسیریابی مجدد L3..... 4-92

5. مكانیزم Diffrentiated Servuce در NS-2......................................................5-87

5-1 ماجول DiffServ در NS-2...... 5-93

5-2 معماری ماجول DiffServ...... 5-93

5-2-1 معماری روترهای لبه و مركزی.......... 5-94

5-2-2 سیاست‌ها.. 5-95

5-2-3 انواع policyهای تعریف شده در ماجول DiffServ..... 5-96

5-2-4 ساختار Policy های تعریف شده.... 5-97

5-3 پیكربندی پارامترهای ماجول DiffServ...... 5-98

5-3-1 پیكر‌بندی پارامترهای صف............ 5-98

5-3-1-1 پیكربندی شمای زمان‌بندی بین صف‌های فیزیكی........ 5-100

5-3-2 پیكربندی Policy..... 5-101

5-4 واسط‌های برنامه نویسی برای استفاده از ماجول Diffserv...... 5-102

1. مقدمه

با توجه به پیچیدگی شبكه، شبیه‌سازی نقش بسیار مهمی هم در تعیین خصوصیات رفتار فعلی شبكه، و هم در تعیین اثرات احتمالی ناشی از تغییرات پیشنهاد شده روی عملكرد شبكه دارد. شبكه داده كشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و به منظور ارزیابی رفتار آن در شرایط مختلف نیاز است شبیه‌سازی شود.

شبیه‌سازهای زیادی برای این امر وجود دارد. در این تحقیق به منظور شبیه‌سازی شبكه داده كشور NS-2 انتخاب شده است علت استفاده از این شبیه‌ساز موارد زیر می‌باشد:

الف- مورد تایید مجامع علمی می‌باشد.

ب- به صورت رایگان در دسترس است.

ج- کد آن نیز در دسترس است و می‌توان به این شبیه‌ساز کدهایی اضافه یا کم نمود.

د- اكثر پروتكلهای شبكه در آن پیاده‌سازی شده است.

در فصل اول این گزارش چگونگی نصب و راه‌اندازی NS-2 و نحوه شروع كار با آن تشریح می‌شود، در فصل دوم نحوه استفاده از قابلیت Monitoring و trace در NS-2 شرح داده می‌شود، در فصل سوم چگونگی استفاده از MPLS در NS-2 تشریح می‌شود و در فصل چهارم به شرح نحوه استفاده از ماجول DiffServ در NS-2 پرداخته خواهد شد.